Duidelijke projectaanpak businesscoaching

De stappen die worden gevolgd voor een businesscoaching zijn:

 • Het houden van een intakegesprek

 • Het samenstellen van een protocol met meetbare afspraken

 • Het offreren van het protocol over de kosten

 • Het offreren van de kosten van in te schakelen derden

 • Tussentijdse evaluaties met de gecoachte en het doornemen van de opdrachten

 • Tussentijdse evaluatie met de opdrachtgever

 • Eindevaluatie

De specifieke kracht van businesscoaching is de combinatie van managementervaring en psychologie. Op die gebieden waar alleen persoonlijke coaching tekort schiet, geeft businesscoaching een toegevoegde waarde door extra aandacht te geven aan de persoonlijke en psychologische ontwikkeling in een zakelijke context. Daardoor is de aanpak van de businesscoaching vaak dubbel zo krachtig en leidt daardoor eerder en beter tot resultaat.

Coachen vindt plaats op basis van Socratisch coachen

 

Socratisch coachen is gericht op helpen. Je helpt degene die gecoacht wordt om zijn of haar eigen mening te toetsen. Dat toetsen verloopt via een vast stappenplan. Ten eerste laat je degene die wordt gecoacht aan de hand van praktijkvoorbeelden zaken uiteen zetten. Dit gedeelte van het coachen heeft veel weg van de incidentmethodiek, waar ook dagelijks voorkomende situaties centraal worden gesteld.

Vervolgens wordt er gevraagd welke gedachte een bepaalde gebeurtenis hebben opgeroepen. Waarna ingegaan wordt op het gevoel en gedrag dat verband houdt met die gebeurtenis.

Door het samen inventariseren en zoeken naar een interventie wordt inzicht verkregen en is het mogelijk de oorspronkelijke gedachte over te laten gaan in rationeel gedrag.

 

Samengevat bestaan de stappen van socratisch coachen uit;

 1. Het bespreken van de actuele situatie
 2. Het inventariseren van de gedachten, die de situatie oproept
 3. Het inventariseren van de gevolgen in gedrag en gevoel
 4. Het bepalen van de juiste interventie
 5. Het bepalen van rationeel gedrag naar aanleiding cvan de interventie

 

Met name in stap vier is luisteren van groot belang om de juiste interventie vast te stellen. Daarbij is het zaak veel eigen ervaring te hebben opgebouwd, zonder dat deze ervaring in een coachingsgesprek wordt misbruikt met onnodige voorbeelden. De praktijk leert dat de herkenning er kan zijn bij de coach maar dat de interventie geheel in het teken dient te staan van het coachingsgesprek. Iemand met te weinig ervaring kan het gevoel dat bij deze herkenning kan worden overgebracht vaak niet ontwikkelen en mist daardoor kansen.

 

Socratisch coachen is gebaseerd op het stellen van socratische vragen en technieken uit de Rationeel Emotieve Training. ( RET)

Socratische vragen richten zich op existentiële vragen, die worden gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en die zaken inventariseren.

Rationeel Emotieve Training is een vorm van trainen waarbij actief wordt gevraagd om zaken te doen en te ondernemen.

Bij socratisch coachen wordt van elke coachingssessie een actielijst gemaakt van de acties waaruit het zelflerend effect kan ontstaan. De voortgang van de acties wordt elke coachingssessie besproken.