Duidelijke projectaanpak bestuurlijk advies

De stappen die worden gevolgd bij strategische bedrijfsadvisering zijn:

  • Een intakegesprek waar de rode draad wordt vastgesteld.

  • Het samenstellen van een team

  • Het offreren van de strategische aanpak

  • Het voorbereiden van de training of workshop

  • Tussentijdse evaluatie inzake de voorbereiding met de opdrachtgever

  • Uitvoering van de strategie dagen.

  • Rapportage

  • Eindevaluatie

Specifiek in de bestuurlijke adviezen is een model van de Universiteit van Maastricht, dat is toegepast bij 1200 bedrijven en overheden in Nederland, België en Duitsland met zeer goede resultaten. HIM heeft dit model bij 100 bedrijven in België en Nederland de afgelopen jaren toegepast.

De kern van de strategie wordt vastgesteld door het opstellen van een confrontatiematrix, waardoor de connectiviteit van de organisatie intern en extern wordt gemeten. Op basis van deze meting wordt met een team, dat samen met de opdrachtgever is samengesteld, getracht te komen tot een afstemming. Hetgeen leidt tot praktische doelen en acties, die benoemd zijn in de tijd en worden toebedeeld aan de verantwoordelijkheid van de deelnemers als het om de uitvoering gaat. 

In België is er een maatschappelijke erkenning  verworven door HIM voor het Algemeen Domein van de pijler Advies. Meer informatie is te vinden op www.agentschapondernemen.be