Jan Maarten Hensel

Jan Maarten Hensel is eigenaar van het in 2001 opgerichte bedrijf HIM. Als zelfstandige is hij verantwoordelijk geweest voor het leidinggeven aan een businessunit van een beursgenoteerd bedrijf, heeft hij geparticipeerd in een coachingsorganisatie en heeft verschillende bedrijven geadviseerd op het vlak van strategie en bedrijfsvoering.

Jan Maarten Hensel heeft Weg en Waterbouw gevolgd aan de Hogere Technische School in Amsterdam. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteiten van Maastricht en Hasselt en het Agentschap Ondernemen via de kmo-portefeuille en betrokken bij de Gazellesprong in België. 

Na zijn studie aan de HTS heeft Jan Maarten 20 jaar leiding gegeven aan ondernemingen die nu deel uitmaken van beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast heeft hij in de non-profit vele functies vervuld onder andere bij een sportvereniging, een ingenieursvereniging, een museum, een politieke partij en is hij commissaris geweest bij een familiebedrijf.

De trajecten die Jan Maarten uitvoert hebben als het gaat om strategie, een hoog “synchronisatie” gehalte. Voorop staat daarbij dat het bij de strategie gaat om het resultaat. De vermenigvuldiging van de factoren kwaliteit en acceptatie R=KxA. Juist de acceptatie geeft de link naar de bijzondere interesse in het coachen van mensen. Door de ruime bedrijfs- en lijnervaring in grote en kleine ondernemingen heeft Jan Maarten oog voor het proces en kijk op mensen. Als “practioner” vormt Jan Maarten een verbinding tussen bedrijfsleven en de universitaire wereld. Buitengewoon interessant is het om datgene wat de wetenschap aanreikt te combineren met de eigen ervaring. Hij is daardoor betrokken bij vele bestuurlijke adviezen en coachingen in Nederland en België.