Gazellesprong

In de samenwerking met partners wordt gekeken naar de specialismen van deze partners. Ieder op hun beurt zijn zij goed ingespeeld op de samenwerking en thuis op hun eigen vakgebied. Daardoor ontstaan extra sterke combinaties in de aanpak van de strategische bestuursadviezen of businesscoaching.

Hensel Interim Management (HIM)  is inzake Strategisch Innoveren Vlaanderen een samenwerking aangegaan met de Van Gemert Groep uit Maastricht, ReDoSa uit Hasselt ( België) en een aantal zelfstandige consultants uit Oosterbeek.

Bent u al een geinnoveerde klant van HIM dan is het toch mogelijk de strategiesessies opnieuw te doorlopen. Neem daarvoor contact op.

Bent U een nieuwe klant en wilt u een strategische innovatie, dan kunt u gebruik maken van de nieuwe subsidieregelingen binnen de kmo-portefuille die wordt beheerd door het Agentschap Ondernemen.

Onderstaand is aangegeven waaruit het nieuwe traject bestaat.

Gazellesprong.

Vlaanderen wil KMO’s beter ondersteunen in hun groei.

Meer doorgoei van bestaande ondernemingen is het motto van de Vlaamse Regering in het kader van Vlaanderen in Actie.

Met de introductie van de Gazellesporng wordt er een extra inspanning geleverd voor het tot stand brengen van meer en betere groeiondernemingen, aangezien deze sterk bijdragen tot de economische groei en tewerkstelling.

 

Potentieel bij groeibedrijven ontsluiten en kennis en ervaringen delen om de groei in ondernemingen te ondersteunen, is de missie van het groeibeleid.

  

Centraal in de Gazellesprong staat de gesubsidieerde strategieoefening van de  Opportuniteitsanalyse met externe consultants, waarbij hulp wordt geboden bij detectie van knelpunten, bij het ontsluiten van groeipotentieel en bij de opmaak van een actieplan. De bedrijven die deze oefening doorlopen krijgen van Agentschap Ondernemen tevens een overzicht van relevante ondersteuningsmaatregelen.

 

Voor de opportuniteitsanalyse bedraagt volgens de voorwaarden van Agentschap Ondernemen de subsidie 75 % en voor coaching 50 %.

 

Een potentieel groeibedrijf kan, na voorafgaand contact met één van de partners van Agentschap Ondernemen, via de kmo-portefeuille een subsidie aanvragen.

Partners zijn Voka, Agoria, Innotek, BAN Vlaanderen, UNIZO, Antwerp Management School, SPK, iMinds.

Zie voor aanmelding www.agentschapondernemen.be

 

 

Wat houdt de opportuniteitsanalyse in?

De methodiek van de opportuniteitsanalyse is ontwikkeld door Universiteit Hasselt in samenwerking met de Antwerp Management School.

 

Hensel Interim Management is met haar maatschappelijke zetel en individueel erkend in:

  • de pijler Strategie Advies voor het domein groei en

Hensel Interim Management is met haar maatschappelijke zetel  erkend in:

  • de pijler Advies voor het algemeen domein

Naast bovenstaande erkenningen zijn er rechtstreeks via Agenstchap Ondernemener twee  individuele erkenningen verworven:

  • voor het domein Groei van de pijler Coaching en
  • voor het domein Bedrijfsoverdracht van de pijler Coaching.

 

Informatie over alle programma’s die aansluiten op bovenstaande erkenningen vindt u op de website van het Agentschap Ondernemen. www.agentschapondernemen.be

 

Hoe verloopt een traject van de opportuniteitsanlyse?

Binnen het project doorlopen bedrijven vijf stappen. 

 

Fase 1: Intake

Tijdens het intake-interview met de opdrachtgever wordt een helder beeld van de onderneming, de geschiedenis en de belangrijkste koerswijzigingen van de laatste twee tot vijf jaar besproken. We verkennen met u de specifieke vraag om te komen tot de rode draad in de analyse en we stellen het team vast voor de sessies en maken concrete afspraken over de verder te zetten stappen.

 

Fase 2: Scan

Een aantal medewerkers uit de organisatie vult via internet de innovatiescan in.

Dit levert voor het vervolg een scherpe foto op van de onderneming en gaat in op onderwerpen zoals strategie, communicatie en samenwerking maar ook innovatie.

 

Fase 3: SWOT, confronteren en prioriteren

In twee creativiteitsessies met het team zoals samengesteld in fase 1, bespreken we het opgetekende profiel en gaan we in op de omgeving waarin de KMO werkt. De toekomstuitdagingen alsook eventuele zwakten en sterkten van de KMO komen aan bod. Dit maken we meetbaar en we brengen prioriteiten aan. Welke uitdaging is de grootste? Waar willen we als bedrijf eerst mee aan de slag?

 

Fase 4: Actieplannen maken

Op basis van alle output voeren we de actie-discussie die resulteert in maximaal vijf actiepunten die worden vastgelegd in een strategisch plan van aanpak. We bepalen samen wie wat doet, met welk budget en op welke termijn. U heeft vervolgens een breed gedragen maar ook concreet actieplan waarmee u zelf al aan de slag kunt.

 

Fase 5: Acties implementeren

Om u op weg te helpen, kiezen we samen een actiepunt waarbij wij u ondersteunen en begeleiden om te komen tot implementatie ervan. Met de overige punten gaat u aan de slag.

 

Wat doen wij?

De adviesbureaus hebben bij de opportuniteitsanalyse een faciliterende rol. Dat betekent dat u van ons mag verwachten dat het gesprek begint maar vooral dat het afgerond wordt met een concreet actieplan op maat voor uw organisatie. We jagen aan, vatten samen en geven reflecties maar u levert de input en gaat met elkaar in gesprek. U formuleert de acties, wij ondersteunen daarbij. De trajecten worden begeleid door twee consultants.

 

Meer weten.

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Zie ook: www.gazellsprong.be , www.agentschapondernemen.be