Praktijkvraagstukken businesscoaching


Vraagstukken inzake businesscoaching waar HIM bij betrokken is geweest zijn:

  • Het opstellen van een persoonlijk Masterplan met activiteiten, waarin meetbaar staat aangegeven welke persoonlijke en zakelijke doelen gehaald dienen te worden.

  • Het inzicht verschaffen in gedrag naar aanleiding van een conflictsituatie op het werk.

  • Het assisteren van een zelfstandige met een eigen bedrijf die participeerde in een andere onderneming en niet de persoonlijke inbreng kon geven die wederzijds werd verwacht.

  • Het evalueren via de incidentmethode van dagelijkse business en aan de hand daarvan situaties bespreken en oplossingen laten creëren door de gecoachte. Met bijbehorende oefeningen die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

De samenwerking met een licentiehouder op het vlak van Profile Dynamics  werkt zeer effectief. Aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en het doorvertalen naar het dagelijks functioneren staan bij profile Dynamics centraal.