Agentschap Ondernemen

Op 01/04/2016 ging de hervorming van kmo-portefeuille van start, meteen ook de grootste verandering van het afgelopen jaar binnen het subsidiesysteem.

De kmo-portefeuille bestaat voortaan uit twee luiken: de vereenvoudigde kmo-portefeuille en de nieuwe kmo-groeisubsidie.

De vereenvoudiging biedt kmo-klanten en dienstverleners voordelen:

 • Er is enkel nog sprake van de Diensten Opleiding en Advies (geen pijlers, strategisch advies, advies internationaal ondernemen of technologieverkenning meer).
 • Een Kleine onderneming kan tot 40% subsidie genieten, voor een jaarlijks totaal steunbudget van 10.000 euro, wat goed is voor een project van 25.000 euro omzet.
 • Een Middelgrote onderneming kan tot 30% subsidie genieten, voor een jaarlijks totaal steunbudget van 15.000 euro, wat goed is voor een project van 50.000 euro omzet.
 • De kmo kan zijn budget vrij verdelen over Opleiding en Advies, zoals hij het zelf wil. (Geen beperking meer van 2.500 euro subsidie voor Opleiding en 2.500 euro voor Advies).
 • De beperking van het uurtarief van 90 euro valt weg.
 • De nieuwe web-applicatie van de Vlaamse overheid is gebruiksvriendelijker voor u en uw kmo-klant.

Wilt u: – Weten hoe de vork exact in de steel zit en vanaf nu reeds gebruik maken van deze nieuwe regelgeving; – Zeker zijn dat de juiste personen binnen uw organisatie op de hoogte zijn van deze wijzigingen of het subsidiesysteem, neem dan contact op.

Dat kan door een mail te sturen bij Contact of informatie in te winnen via de site www.vlaio.be of te bellen met het gratis nummer 1700 in België.

Als toevoeging treft u ter informatie, onderstaand aan de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Europese kmo-definitie

De grootte van een onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, omzet, balanstotaal en zelfstandigheid en afgetoetst aan de Europese kmo-definitie.

Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium
 • en geen kleine onderneming zijn

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die in toepassing van de Europese kmo-definitie noch klein, noch middelgroot zijn.