Samenwerking met zelfstandige partners

GabrielaGabriela van Gemert is afgestudeerd gezondheidswetenschapper en heeft sinds 7 jaar een eigen organisatieadviesbureau. Voor Gabriela staan het doel en te bereiken resultaat voor de organisatie centraal maar mensen meenemen en verbinden aan dat resultaat en beoogde veranderingen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Mensen weer bewust maken voor wie of wat ze werken en waarom. Verder is ze sterk in het analyseren van problemen en complexe situaties en in het doorlichten en auditen van processen. Maar met respect voor de mensen en de processen. Maar is ze iets op het spoor, dan laat Gabriela niet meer los. Vervolgens legt zij bevindingen in heldere en goed leesbare rapporten neer.. www.vangemertgroep.nl

 

driesDries van Gemert;

“Ik ben een professional met ruime ervaring op het gebied van (interim)management, coaching, organisatieadvisering, veranderen en procesmanagement. Gestart als bewegingsagoog in de intramurale zorg met dubbelgehandicapten. Daar heb ik de basis geleerd, evenals binnen de sport. Ik heb inmiddels een ruime ervaring binnen profit maar ook overheid, gemeenten en gezondheidszorg op alle niveaus in Nederland en België. Generalist, breed georiënteerd, werk graag samen met professionals en rendeer het beste in een omgeving waarin er gebouwd, veranderd en resultaatgericht gewerkt moet worden. Betrokken, vertrouwen geven en resultaatgericht. Gevoel is prima. Gevoel en presteren is beter. Ik spiegel op een heldere manier en schep samen met de klant nieuwe kaders. Daarbij laat ik zien wat gedrag en houding bij anderen oproept. Mijn echte kracht is te luisteren naar wat niet wordt uitgesproken. Vaak is dat wat essentieel is aan persoonlijke groei. Om te weten wat mensen beweegt, moet je namelijk weten wat ze vasthoudt. Ik ben dan ook geïnteresseerd in waarom mensen “ja” zeggen en “nee” doen. En hoe ik ze kan helpen datgene bereiken wat ze graag willen bereiken. “
Dries is directeur van de Van Gemert Groep en werkzaam als adviseur, coach en procesbegeleider op strategisch en tactisch niveau. Expertises: strategieontwikkeling, conceptontwikkeling procesbegeleiding, bussinesscoaching, assessments.www.vangemertgroep.nl.

 

arnoArno Baltussen, is jaren lang werkzaam geweest in de olie industrie. Vanuit een financiële achtergrond is hij gedurende ruim 20 jaar betrokken geweest bij diverse reorganisaties zowel in het binnen- als buitenland. Binnen het grote concern is hij met name werkzaam geweest in kleinere business units en heeft daardoor altijd dicht bij de business gestaan. Hij heeft een ruime ervaring opgedaan met project management, verandermanagement, planning & control en implementatietrajecten. Hij heeft een brede mindset en een sterk inlevingsvermogen. De laatste 5 jaar heeft hij diverse landen managers geholpen bij reorganisaties en fungeerde daarbij met name als sparringpartner.

 

hugoHugo Cloesen
Ik ben van mening dat in de huidige snelle economische evolutie de behoefte aan advies en vooral daadwerkelijke ondersteuning steeds groter wordt. En waar een visie en strategie op lange termijn steeds belangrijker is.    
Als leidinggevende heb ik geleerd te kijken in het kader van mogelijkheden en oplossingen. Mijn manier van denken is dan ook: het zien van oplossingen in plaats van problemen. Met een   aanstekelijk enthousiasme en een persoonlijke aanpak en betrokkenheid. www.redosa.be

 

jean-marieJean-Marie Cloesen
Innovatie is de basis voor een strategische benadering. De strategie met als resultaat een langere termijn visie.
De bedrijfsleider ondersteunen in het realiseren van de strategische visie met als doel een verbetering van het bedrijfsresultaat.
Dit alles invullen via Strategic Value management is de core-business van ReDoSa bvba. www.redosa.be

 

Nico PeekNico Peek is van huis uit Bioloog. Afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met specialisatie vergelijkende dierfysiologie. Deze opleiding geeft hem een goede basis en biedt veel mogelijkheden. Observeren (ook van natuur) is hem niet vreemd. Analyse en structuur zijn belangrijk voor ons handelen. Resultaat telt, maar men moet ook tevreden kunnen zijn. Zowel de leidinggevende(n) als zij die verantwoordelijk zijn voor uitvoering. Samenspel is daarbij belangrijk. Samen denken en doen. Voor Nico zijn dit belangrijke zaken die hij heeft ingezet bij vele jaren projectmanagement van diverse onderwijskundige projecten in Zuidelijk Afrika.
Daarbij was hij ook verantwoordelijk voor de inkoop.

In Nederland voor grote en kleine organisaties verantwoordelijk geweest voor diverse projecten, op gebied van marketing, planning, monitoring en controle. Tevens meer dan 5 jaar als lokaal bestuurder, wethouder, verantwoordelijk geweest voor Onderwijs, Zorg, Welzijn. WMO, Sport, Kunt en Cultuur en Volkshuisvesting. Zijn kennis en ervaring worden ingezet bij advies en ondersteuning, maar ook bij diverse bestuursfuncties en als algemeen secretaris van een non-profit instelling. Wat hem in het bijzonder interesseert is hoe processen beter georganiseerd kunnen worden om (nog) effectiever en efficiënter zaken aan te pakken om gestelde doelen te bereiken én die tot tevredenheid leiden. De methode van Strategisch Innoveren is daarbij een goed instrument. Samen heldere doelen en een goed plan van aanpak formuleren is een plezier. Dit gecombineerd met het behouden van focus met een zeker realisme en actieve inzet leidt tot gewenste vooruitgang.